MARKUSS

EKSKLUZIVNI DRVENI NAMJEŠTAJNAMJEŠTAJ SA STILOM

Pod vlastiti brendom - WOODesign JM - izrađujemo unikatni drveni namještaj poput stolova, dasaka za hranu, kutija za nakin, te ostale proizvode od drva, prema vlastitom dizajnu ili prema zahtjevima kupaca.

TELEKOMUNIKACIJEOPREMA I USLUGE

U vlastitim proizvodnim pogonima od 2000. godine proizvodimo telekomunikacijsku opremu, poput kazete za prenaponsku zaštitu PPO 2000 - modula namijenjenog za zaštitu telekomunikacijskih linija i montažu na tzv. Erinet Ericsson reglete.

PROJEKT JE SUFINANCIRAN IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA